Итайн Paulista - Vila Curuçá Sao Paulo - okupacja ziemi mapa
Mapa Итайн Paulista - Curuçá Vila Sao Paulo - przechwytywanie ziemi